Main » 2011 » 10 ар » 25
Ìîíãîëûí ÿðóó íàéðàãò ººðèéí ãýñýí áàéð ñóóðü, äóó õîîëîé, ºí㺠àÿñòàé ýíý ýðõýìñýã õàòàãòàé íýãýí öàãò Õèë õàìãààëàõ áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ, õèë÷äèéí òóõàé îëîí àðâàí óðàí á¿òýýë òóóðâèñàí ãýäãèéã ìàíàéõàí ìýäíý.
Ангилал: | Үзсэн: 2148 | Зохиогч: | Хэн нэмсэн: ReCcA | Хэзээ: 2011-10-25 | Үнэлгээ: 4.0/1 | Сэтгэгдэл (0) | Дэлгэрэнгүй>>>
Баатар Жамбаа СанBaatarJambaa.com